Het laatste nieuws

Nieuwe economische visie Haarlem

Haarlem moet een woon- én werkstad blijven, zo is de inzet van de nieuwe economische visie van de gemeente. De nieuwe economische visie geeft richting aan de versterking van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor bedrijven in Haarlem. Met als doel een toekomstbestendige economie die duurzaam en circulair is en gericht op het behouden, stimuleren en aantrekken van werkgelegenheid.  

De economische visie Haarlem is tot stand gekomen via een participatietraject met ondernemers, koepelorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en belangenverengingen. Ook het bestuur van De Industriekring Haarlem (IKH)  heeft deelgenomen aan verschillende sessies om input te leveren. Een quote van Bruno Giebels, voorzitter Industriekring Haarlem (IKH) is opgenomen in de economische visie: 

“Ondernemers zijn starters van vernieuwing. Ze hebben een idee of een droom. Zorg dat die in Haarlem waargemaakt kan worden.”

 In de economische visie spreekt het college uit kansen te zien om de bestaande werkgebieden intensiever te gebruiken en aantrekkelijker te maken. Duidelijk wordt opnieuw dat de Waarderpolder het enige gebied in Haarlem is dat bestemd is voor bedrijven, waar alleen bij de Oostpoort een menging van werken en wonen mogelijk is.

 De definitieve vaststelling van de Economische visie vindt plaats na een periode van inspraak. De inspraakperiode is van 9 maart tot en met 19 april). Bekijk hier de webpagina van gemeente Haarlem met informatie over de Economische visie, of lees hier direct de Economische visie.

Archieven