Het laatste nieuws

Uitnodiging informatiemarkt Mirt-Verkenning Rottepolderplein op 18 maart

Kent u het knooppunt Rottepolderplein? Wellicht rijdt u daar regelmatig of bent u anderszins geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond het knooppunt. U bent uitgenodigd om kennis te nemen van de verkenning van maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Op 18 maart bent u tussen 19:00-21:00 uur van harte welkom bij hotel Van der Valk Haarlem Zuid om vrij in- en uit te lopen (indien aangemeld).

 Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met omgevingspartijen aan het inventariseren van kansrijke maatregelen. Het ministerie vertelt u graag welke inzichten er tot nu toe zijn opgedaan en welke stappen zijn gezet. Uiteraard is er gelegenheid om met de leden van het projectteam in gesprek te gaan. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en uw eventuele ideeën. Wat vindt u van belang en waar moeten we rekening mee houden in het vervolg van het project?

De koffie staat voor u klaar op woensdag 18 maart 2020
Locatie: Hotel Van der Valk, Toekanweg 2 te Haarlem
Tijdstip: tussen 19.00 – 21.00 uur kunt u vrij in- en uitlopen indien u zich heeft aangemeld

NB. Laat weten of u er bij bent door u aan te melden via de postbus rottepolderpleinA9@minienw.nl.

Wij hopen u te mogen verwelkomen, graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

mede namens het projectteam,
Jeroen Laro
Programmamanager MIRT-verkenning Rottepolderplein

Archieven