Het laatste nieuws

Herstel trottoirs

De Industriekring Haarlem (IKH) heeft samen met Spaarnelanden gesproken over de slechte kwaliteit van enkele trottoirs en andere verhardingen in de Waarderpolder. In overleg is een lijst samengesteld met plekken waar herstel nodig is. De mankementen aan de trottoirs worden voornamelijk veroorzaakt door opdrukkende boomwortels. Een van de oplossingen is om de bomenkrans te vergroten en op te vullen met grint. Komende maanden werkt Spaarnelanden op de verschillende locaties aan het herstel.

Archieven