Het laatste nieuws

Coalitieakkoord

In de aanloop naar de verkiezingen heeft de IKH intensief campagne gevoerd tegen woningbouw in de Waarderpolder. Het is verheugend te kunnen constateren dat de campagne succes heeft gehad. In het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen, dat er de komende 10 jaar in de Waarderpolder geen locaties worden aangewezen voor woningbouw, met uitzondering van het gebied Oostpoort bij station Spaarnwoude. Eerder dit jaar heeft de IKH ingestemd met de herontwikkeling van het gebied Oostpoort. Het coalitieakkoord bevat ambities en onderwerpen waar de IKH over van gedachten wil wisselen met de nieuwe verantwoordelijk wethouder. Binnenkort vindt een gesprek plaats.

Archieven