Het laatste nieuws

Actualisering Convenant Waarderpolder

Binnen het gevormde College van B&W is wethouder Sikkema het nieuwe aanspreekpunt voor de IKH. Het IKH-bestuur heeft met haar van gedachten gewisseld over onderwerpen die aandacht verdienen, o.a. de actualisering van het Convenant tussen IKH en gemeente Haarlem. De gemeente start een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. De resultaten daarvan worden betrokken bij de actualisering van het convenant. De IKH heeft de wens geuit over te gaan tot een langere looptijd van het Convenant, 10 jaar in plaats van 4 jaar.

Archieven