Het laatste nieuws

Verkeerssituatie Fustweg/Nijverheidsweg/Oudeweg

Sinds de herinrichting van de Oudeweg is de verkeersveiligheid op het kruispunt verslechterd. De IKH heeft namens de bedrijven in de Waarderpolder het College van B&W aangeschreven met het verzoek maatregelen te nemen, zodat de veiligheid van medewerkers en bezoekers van bedrijven en het doorgaande verkeer gewaarborgd wordt. De gemeente heeft laten weten, dat er onderzoek naar de veiligheidssituatie wordt gedaan.

Archieven