Het laatste nieuws

Vergroenen tegen wateroverlast

De gemeente Haarlem wil de Waarderpolder vergroenen. Met minder verharding en meer groen op het business park verbetert de afwatering en wordt de biodiversiteit gestimuleerd. De vergroening van de Waarderpolder wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Spaarnelanden. Samen met Parkmanagement Waarderpolder stelde het bedrijf de verschillende locaties in de Waarderpolder vast waar trottoirs kunnen worden verwijderd.

In totaal gaat het om 10.000m2 verharding die wordt omgezet in groen. 

bron: Parkmanagement Waarderpolder

 Lees verder op: https://www.waarderpolder.nl/wethouder-berkhout-start-vergroening-waarderpolder/

Archieven