Het laatste nieuws

Velserverbinding

Voor bedrijven in de Waarderpolder is een goede bereikbaarheid van Haarlem van essentieel belang. De IKH streeft samen met de gemeente Haarlem, gemeente Velsen, de OV IJmond en VNO-NCW naar goede oplossingen voor het optimaliseren van de Regioring (Randweg, Velserverbinding, A9, zuidelijke ring) en de verbinding met en doorstroming in de Waarderpolder. De optimalisering van het wegennet rondom Haarlem moet bijdragen aan de leefbaarheid van het stedelijk gebied.

Archieven