Het laatste nieuws

Wateroverlast in uw bedrijfspand

Heeft u last van water dat via de riolering omhoog komt en in op uw vloeroppervlak terecht komt?

Denk dan eens na over de volgende oplossing die een van onze leden onlangs heeft gerealiseerd. Het water dat omhoog wordt gestuwd wordt via een extra koppeling het bedrijfspand uitgeduwd en komt in de groenstrook naast het bedrijfspand terecht. Hierdoor wordt voorkomen dat het water uit de toiletten overstroomt en zich over het vloeroppervlak verspreidt.

IKH verzoekt de gemeente Haarlem om de riolering goed te onderhouden, goten schoon te vegen en kolken tijdig uit te zuigen.

Archieven