Op woensdag 9 december ondertekenden wethouder Robbert Berkhout van Economische zaken en voorzitter Bruno Giebels van Industriekring Haarlem (IKH) en Thea Fierens van het Hoogheemraadschap het vierde convenant over een duurzame ontwikkeling van het Waarderpolder bedrijventerrein. Belangrijk om juist in deze tijden van corona richting te blijven geven aan de lange termijn: banengroei en ruimte voor bedrijven om te groeien, starten en vestigen. Het draagt bij aan ons economisch herstel na corona. Want dat is wat we allemaal willen: het economische klimaat weer op orde.

Ruim 1200 verschillende ondernemingen met bijna 14.000 banen zijn gevestigd op Waarderpolder. Omdat Haarlem groeit is het belangrijk dat Waarderpolder dat ook doet, vindt Berkhout. De afspraken in dit vierde convenant richten zich daarom op intensiveren, verduurzamen en innoveren. ‘We zetten in op meer werkgelegenheid door intensiever gebruik te maken van de schaarse ruimte. Daarom gaan we de hoogte in.’

‘Duurzaamheid is een normaal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering,’ vertelt Giebels van IKH. Adviseurs komen langs bij bedrijven voor een energiescan en advies over energiebesparende maatregelen. Nu al liggen er 15.000 zonnepanelen op de daken van bedrijfspanden, dat moeten er over 5 jaar 32.000 zijn. En op de langere termijn zijn er plannen voor de aanleg van een warmtenet onder het gebied.

Waarderpolder moet ook een proeftuin van innovatie worden. Het Hoogheemraadschap gaat een grote afvalwaterzuivering vernieuwen. Een prachtig project, legt Fierens uit. ‘Het vuile water maken we schoon en de stoffen die daarin zitten kunnen we hergebruiken. We kunnen daar bijvoorbeeld grondstoffen uithalen voor de landbouw. Zo kunnen we afvalwater in de regio ook in de toekomst goed verwerken.’

Sinds 2005 stellen de gemeente en IKH om de vijf jaar een convenant op. Daarin maken zij afspraken over de ontwikkeling van de Waarderpolder. Het Hoogheemraadschap is voor de eerste keer mede-ondertekenaar van het convenant.

Bekijk het vierde convenant hier