Vanuit ondernemerschap dragen wij met elkaar zorg voor een gezonde economie, een inclusieve regio, waarin we samenwerken aan innovatieve en duurzame oplossingen. Dat schrijven 19 ondernemersorganisaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in het verkiezingsmanifest dat op 23 september is gepresenteerd. Het manifest benoemt de wensen van het bedrijfsleven voor het beleid van de 32 gemeenten in de MRA en is opgesteld in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, welke zullen plaatsvinden op 16 maart 2022. Onze belangrijkste oproep is: Blijf investeren! Bezuinigingen bemoeilijken het
herstel van de lokale economie en brede welvaart

Meer dan ooit zijn de plannen voor de gemeenteraadsperiode 2022-2026 van belang voor ondernemers in de MRA. De lange termijn gevolgen van de coronacrisis worden pas echt duidelijk bij het opstellen van een coalitieakkoord in 2022. Alle in dit manifest ingebrachte punten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De komende tijd staat in het teken van omgaan met herstel. De opgave om balans te vinden tussen ruimte om te werken, wonen, recreëren en energietransitie, is een heel lastige. Voor die opgave staan wij met elkaar; overheden, inwoners en bedrijfsleven.

Klik hier voor het verkiezingsmanifest ‘Sterke ondernemingen maken de Metropoolregio Amsterdam’

fotografie: Richard Rood

Op de foto:
Achterste rij vlnr:
Ton van der Scheer Ondernemersvereniging IJmond
Dick Hulsebosch Haarlemmermeers Ondernemers Platform
Bruno Giebels Industrie Kring Haarlem
Francisco van de Coevering Techniek Nederland
Monique Voort Koninklijke MetaalUnie
Henk Markerink VNO-NCW MRA
Wessel Deelstra Transport en Logistiek Nederland
Herm Nieste Ondernemersvereniging Zaanstad-Zuid
Joost Swaan Koninklijk Bouwend Nederland Noordelijke Randstad

Voorste rij vlnr:
Darshan Sloot – Ondernemersvereniging Amstelveen
Marcel La Rose – Ondernemersvereniging Westpoort
Willem Koster – Amsterdam City