Verbetering doorstroming Rottepolderplein: denk mee!

De afgelopen periode heeft een projectteam samen met de omgeving kansrijke maatregelen geïnventariseerd om de doorstroming op het Rottepolderplein te verbeteren. Na een intensieve eerste fase van de MIRT-verkenning Rottepolderplein, waaraan ook de IKH een bijdrage heeft geleverd, maken we ons op voor de volgende fase waarin een voorkeursalternatief geselecteerd wordt. Tijdens een digitale Informatiebijeenkomst MIRT-verkenning Rottepolderplein op woensdag 3 juni van 19.00 tot 20.30 uur uiterlijk tot 21.00 uur worden de analyses en inzichten die tot nog toe zijn opgedaan met u gedeeld en gaan we op zoek naar maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

U bent digitaal van harte uitgenodigd om mee te denken. Laat weten of u er bij bent door u aan te melden voor 29 mei via de postbus rottepolderpleinA9@minienw.nl met vermelding van uw e-mailadres. Klik hier voor de uitnodiging en meer informatie.

Archieven