Voorafgaand aan de Haarlemse Prinsjesdag Lunch op 21 september j.l. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de IKH plaats. De aanwezige leden hebben vergaderd in Hotel Van der Valk Haarlem. Bruno Giebels presenteerde een korte terugblik op behaalde resultaten en de speerpunten voor 2022 waar de leden input op konden leveren. De financiële stukken werden door de penningmeester gepresenteerd en door de leden goedgekeurd. Penningmeester Bert Brals neemt na vele jaren afscheid van de IKH en draagt het penningmeesterschap met goedkeuring van de leden over aan Roald de Graaf. De bestuurstermijnen van Ella Zander Blommaert en Mikkel Levelt werden met unanieme instemming verlengd.

Notulen inzien?
De notulen zijn door te leden op te vragen bij de verenigingsmanger via info@industriekringhaarlem.nl

ALV 2021 Hotel van der Valk Haarlem