Voorafgaand aan de Haarlemse Prinsjesdag Lunch op 15 september j.l. vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de IKH plaats. Op gepaste 1,5 meter afstand van elkaar hebben we met de aanwezige leden vergaderd in Hotel Van der Valk Haarlem. Bruno Giebels presenteerde de speerpunten voor 2021 waar de leden input op konden leveren. De financiële stukken werden goedgekeurd en de bestuurstermijnen van voorzitter Bruno Giebels en Eric Boonstra werden met unanieme instemming verlengd.