Het laatste nieuws

Steun Stem in de Stad

Stem in de Stad wil Haarlem in de breedste zin meer betrekken bij haar activiteiten. Daartoe wil Stem in de Stad meer sponsoren aantrekken om haar activiteiten nu en in de toekomst uit te voeren. Met een publiekscampagne wil het bestuur van de stichting Stem in de Stad aandacht vragen voor de hulpbehoevende medemens in Haarlem.

Daartoe worden bedrijven namens IKH en Rabobank uitgenodigd voor een informatieve avond die om 17.30 uur begint en na het diner om 20.00 uur eindigt.
De datum die hiervoor is uitgezocht is dinsdag 25 februari 2020.

Locatie: Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt te Haarlem.

Interesse? Meld u aan bij het secretariaat IKH.

Telefoonnummer: 023 – 525 78 26
E-mail: info@industriekringhaarlem.nl

Archieven