Al sinds 2012 werken alle ondernemers in de Waarderpolder sterk met elkaar samen. Dat gebeurt via de BIZ (Bedrijven Investeringszone) Waarderpolder. Met deze BIZ Waarderpolder investeren ondernemers samen in de veiligheid en de kwaliteit en uitstraling van het business park. Elke vijf jaar wordt ondernemers gevraagd te stemmen over de voortzetting van dit ondernemersfonds. Nu kunnen alle gebruikers van een bedrijfspand in de Waarderpolder officieel stemmen voor de BIZ Waarderpolder. Heeft u al gestemd?

Door met de Collectieve Beveiliging Waarderpolder

Bij voldoende JA stemmen voor de BIZ Waarderpolder kunnen we ook de komende vijf jaar blijven samenwerken aan een veilig bedrijventerrein. Bij een positieve uitslag van de draagvlakmeting, blijft de collectieve beveiliging bestaan. Uw stemformulier heeft u via de post ontvangen. Vul deze in en stuur deze retour naar de notaris. Stemmen kan tussen 6 september en 7 november.

Geen stemformulier meer?
Stuur direct een mail naar info@waarderpolder.nl en er wordt zo snel mogelijk een nieuw stemformulier langs gebracht.

Wat gebeurt er met mijn stem?

Wat gebeurt er met een ja?
Als er voldoende draagvlak is voor het doorgaan met de BIZ Waarderpolder, dan verandert er niks voor u. Ook de komende jaren bent u dan weer verzekerd van een veilige Waarderpolder.

Wat gebeurt er met een nee?
Bij afwijzing van de BIZ stopt de collectieve beveiliging met ingang van 2022. Er is dan geen geld meer voor. Parkmanagement is dan ook niet meer in staat om als aanspreekpunt voor de bedrijven op het bedrijventerrein te dienen. De inspanningen voor het verbeteren van veiligheid zijn dan voor niets geweest. We gaan terug naar de situatie van voor de surveillance: een bedrijventerrein waar vele tientallen inbraken per jaar werden gepleegd en waar je ‘s avonds niet wilde zijn.

En als ik niet stem?
Stemt u niet, dan neemt u het risico dat uw mening niet wordt gehoord en niet wordt meegewogen. De uitkomst van de draagvlak meting is geldig bij een opkomst van 50%. van die 50% moet 2/3 JA stemmen voor de BIZ Waarderpolder.

Kijk voor meer informatie over de BIZ op https://www.waarderpolder.nl/biz-waarderpolder/