Hoe komt het terrein rond de Lichtfabriek eruit te zien? De gemeente heeft een mooie video gemaakt waarin het ontwerp Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPveE) wordt toegelicht. https://lnkd.in/ekBtWbt

IKH uit zorgen over handhaving shortstay
Tijdens de online informatieavond over de SPvE op 18 februari sprak de IKH haar zorgen uit over de shortstay functie. De IKH maakt zich zorgen over de handhaving van de maximale verblijfsperiode en situaties waarin tijdelijke logees en de naastgelegen bedrijven overlast van elkaar ervaren. Het Ontwerp SpVE Haarlemmer Stroom ligt tussen 3 februari en 16 maart 2021 ter inzage. Kijk voor meer informatie op: www.haarlem.nl/haarlemmer-stroom-ontwikkeling