Schoon

Veilig

Heel

Innovatief

Bereikbaar

Aandachtspunten voor de komende jaren

  • Betere uitvoering van het schoon- en heel houden van de Waarderpolder (samenwerking met Spaarnelanden).
  • Verdere verbetering van de bereikbaarheid (bijvoorbeeld de Oudeweg en Waarderweg).
  • Ondersteunen van innovatie (bijvoorbeeld de 3D Makerszone aan de Oudeweg).
  • Promoten van het bedrijventerrein en aantrekken van nieuwe bedrijven.
  • Uitbreiden projecten en dienstverlening via Parkmanagement, waar u gebruik van kunt maken.
  • Gemeente en provincie betrokken houden bij het economisch belang van de Waarderpolder.

Reageren en actief deelnemen

Heel

De IKH acht het van groot belang dat de kwaliteit van wegen, fietspaden, verkeersborden, bewegwijzering, straatverlichting, straatmeubilair en dergelijke in de Waarderpolder op orde is.

De IKH spreekt de gemeente aan op haar taak als het gaat om onderhoud en beheer. Parkmanagement is het aanspreekpunt voor bedrijven met klachten hierover.

Schoon

De IKH gaat voor een schoon en opgeruimd bedrijventerrein. De aanpak van zaken zoals zwerfvuil, illegaal gestort afval en onkruid is een hoge prioriteit van de IKH. De IKH is voorstander van het overnemen van de regietaak van de gemeente als het gaat om het schoonhouden van de Waarderpolder. Dat gebeurt ook met de collectieve beveiliging, middels het uitvoeringsorgaan Parkmanagement.

Veilig

De collectieve beveiliging van de bedrijven in de Waarderpolder is al jaren een groot succes. Het openbare gebied wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend bewaakt door een professioneel beveiligingsbedrijf middels intensieve surveillance. Hierdoor is het aantal inbraken al jaren zeer laag en is de veiligheid van de Waarderpolder gewaarborgd. Ook het risico van grote bedrijfsbranden is kleiner geworden dankzij de surveillance.

Door de ingevoerde BIZ (bedrijfsinvesteringszone) worden de kosten gedeeld door alle bedrijven. Ook voor de verkeersveiligheid zet de IKH zich in. Gevaarlijke kruispunten, onverlichte weggedeelten en ontbrekende signalering worden aangekaart bij de gemeente. De IKH is geen voorstander van uitbreiding van recreatieve fietsroutes door de Waarderpolder. Het intensieve (vracht)verkeer is een risico voor (recreatief) fietsverkeer.

Innovatief

Succesvolle bedrijven zijn bedrijven die continu vernieuwen. Het is belangrijk voor bedrijven dat innovatie in een goed ondernemersklimaat kan geschieden. Het faciliteren van innovatie in de Waarderpolder behoort ook tot een ondernemersbelang waarvoor de IKH zich inzet. Een voorbeeld hiervan is de veelbelovende ontwikkeling die 3D-printing biedt.

De IKH ondersteunt de 3D Makerszone aan de Oudeweg. Innovatie komt vaak tot stand als bedrijven samenwerken. Het netwerk van de IKH leent zich uitstekend voor het opdoen van interessante zakelijke contacten, bijvoorbeeld in de vorm van evenementen als de Polderborrel en de Haarlemse Prinsjesdaglunch.

Bereikbaar

Bereikbaarheid is van levensbelang voor ondernemers. De Schoterbrug, de deels verbrede Waarderweg en de fly-over naar de Oudeweg zijn enkele voorbeelden van zaken waarvoor de IKH zich jarenlang heeft ingezet. Recentelijk is het gelukt om ook de Waarderbrug weer in twee richtingen toegankelijk te maken voor autoverkeer.

Voor de komende jaren zet de IKH zich in voor onder meer verbetering van de doorstroming op de Oudeweg, de verdubbeling van de Waarderweg en Vondelweg.

LINKS