Privacyverklaring
De Vereniging Industrie Kring Haarlem gaat op uiterst zorgvuldige wijze met uw privacy om. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om privacy van bezoekers van de website van de Industrie Kring Haarlem en om alle contacten met andere personen en organisaties.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met volledige inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt.

Naar aanleiding van uw bezoek op de website van de Industrie Kring Haarlem worden uw persoonsgegevens niet opgenomen, laat staan bijgehouden en/of verwerkt.

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies, zodat geen informatie over uw bezoek wordt vastgelegd.

Mocht u vinden, dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of vragen hebt over uw privacy, dan kunt u per e-mail (info@industriekringhaarlem.nl) of per post op onderstaand adres contact met de Industrie Kring Haarlem opnemen.

Industrie Kring Haarlem
Waarderweg 50c
2031 BP Haarlem

LINKS