Uit cijfers blijkt dat er op het kruispunt Oudeweg – Nijverheidsweg – Fustweg tien keer meer ongelukken plaatsvinden dan op andere kruisingen op de Oudeweg. Het is daarmee een van de meest onveilige kruisingen van Haarlem. De IKH roept de gemeente Haarlem op om tot actie over te gaan en uitvoering te geven aan de aanleg van een verkeersinstallatie met extra opstelstroken

Al sinds 2017 maakt de Industriekring Haarlem, de belangenbehartiger van bedrijven in de Waarderpolder, zich hard voor de verkeersveiligheid op het kruispunt Oudeweg-Nijverheidsweg-Fustweg. Omdat er veel onrust heerst bij de bedrijven, heeft de IKH samen met Parkmanagement Waarderpolder een online ondernemersbijeenkomst over het kruispunt georganiseerd. De bijeenkomst heeft plaats gevonden op 1 april jl. en de animo was groot.

Tijdens de ondernemersbijeenkomst werden de zorgen over de verkeersveiligheid en doorstroming van het kruispunt gedeeld. Ook omdat een passende oplossing tot op heden uitblijft. In 2018 is er door de gemeente toegezegd om het kruispunt aan te passen. Dit is tot op heden niet uitgevoerd, hetgeen de IKH als zeer teleurstellend ervaart.   

Verschillende onderzoeken bevestigen dat de aanleg van een verkeersregelinstallatie met extra opstelstroken de enige juiste oplossing is. Dit bevestigt de vermoedens van IKH en sluit aan bij de wens van de nabij het kruispunt gevestigde bedrijven.