Nieuw Convenant tussen IKH en de gemeente (2021-2025)

Om de Waarderpolder te ontwikkelen tot een modern, duurzaam en ‘smart’ bedrijventerrein zijn de afspraken tussen de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven (IKH) vastgelegd in het ‘Convenant Waarderpolder Samen Doen’. Dankzij deze innige samenwerking tussen de gemeente en de IKH is het gelukt om innovaties op het gebied van collectieve voorzieningen in de Waarderpolder van de grond te krijgen. Zo is de Waarderpolder één van de grootste Bedrijven Investeringszone (BIZ) van Nederland en heeft de Waarderpolder diverse prijzen in de wacht gesleept waaronder die van beste bedrijventerrein van Nederland. De looptijd van het huidige Convenant loopt af en er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw Convenant dat zal ingaan op 1 januari 2021 tot 31 december 2025. In het Convenant worden o.a. afspraken vastgelegd over woningbouw in de Waarderpolder, circulaire economie, bereikbaarheid en onderhoud. De gesprekken met de gemeente zullen na de zomer starten. Om te komen tot het nieuwe Convenant dat de ontwikkeling van de Waarderpolder en de belangen van de ondernemers toekomstbestendig vastlegt, zal de IKH haar leden in het najaar om input vragen.

Archieven