Het afgelopen jaar heeft de gemeente gewerkt aan een nieuw mobiliteitsbeleid. Het Mobiliteitsbeleid wil een oplossing bieden voor de vele vraagstukken die er zijn op het gebied van vervoer en bewegen. Bekijk het filmpje over het Mobiliteitsbeleid op YouTube.

De IKH heeft in een reactie haar zienswijze voor het bedrijventerrein Waarderpolder gegeven:

 1. Voorstander van snelheidsverlaging naar 30 km/h
  De IKH stemt in met een snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/h met uitzondering van de hoofdroutes van auto zoals de Waarderweg en de Oudeweg, Wel verbinden wij daaraan de voorwaarde dat voor het bereiken van deze verlaging, er in de Waarderpolder met het oog op zwaar bestemmingsverkeer geen drempels worden aangelegd. Bij een 30 km/h weg hoort een aangepaste weginrichting.
 2. Realiseer 2×2 rijbanen op de Oudeweg en Waarderweg
  Een goede doorstroming op de hoofdroutes is noodzakelijk om een goed bereikbare stad te zijn. Met de verdere afwaardering van de Amsterdamse Vaart en Oostersingelgracht zal de komende jaren de druk op de Oudeweg alleen maar verder toenemen. Daarom blijft de IKH pleiten voor 2×2 rijbanen op de Oudeweg en de Waarderweg.
 3. Kruispunt Oudeweg-Fustweg-Nijverheidsweg
  Het kruispunt is door de gemeente als een van de 13 risicolocaties opgenomen in het nieuwe Verkeersveiligheidsbeleid. Voor al deze locaties dient de komende jaren een passende oplossing te worden gevonden waarbij eerst onderzoek wordt uitgevoerd en daarna maatregelen worden genomen.  Dit nadere onderzoek is al uitgevoerd voor deze locatie in de vorm van drie gemeentelijke verkeersonderzoeken. De onderzoeken bevestigen dat de aanleg van een verkeersregelinstallatie met extra opstelstroken de enige juiste oplossing is om de veiligheid op het kruispunt te verbeteren. De verbreding kan gecompenseerd worden met het groen en water dat door de afwaardering op de Oostersingelgracht gerealiseerd kan worden.
 4. Gereguleerd parkeren in heel Haarlem
  De IKH is geen tegenstander van de invoering van gereguleerd parkeren. Wel zijn wij van mening dat voordat gereguleerd parkeren in de Waarderpolder ingevoerd kan worden, geïnvesteerd moet worden alternatieve voorzieningen voor andere vervoersvormen en voldoende parkeerruimte.

Het Mobiliteitsbeleid is  vrijdag 12 maart 2021 vrijgegeven voor inspraak voor een periode van zes weken. Dit betekent dat tot en met vrijdag 23 april een reactie gegeven kan worden. Klik hier voor meer informatie