Vandaag in het Haarlems Dagblad pleit de Industriekring Haarlem (IKH) voor verbreding van de Oudeweg. Als Haarlem de Gedempte Oostersingelgracht gaat afwaarderen, laat ze dan vooral gelijktijdig de Oudeweg ópwaarderen. Dat pleidooi doet de Industriekring Haarlem naar aanleiding van uitspraken van de gemeenteraad over de ’vergroening van de Oostersingelgracht’.

Een meerderheid van de gemeenteraad riep het college vorige week tijdens de begrotingsbehandeling op vaart te maken met al jaren geleden vastgelegde ambitie tot een smallere en groenere Oostersingelgracht. Die ingreep was bedoeld in het verlengde van de afwaardering van de Amsterdamsevaart jaren geleden. Binnen die plannen hoort ook het weer open graven van een deel van de Oostersingelgracht en van de Papentorenvest.

De Industriekring haakt daar nu bij aan door te pleiten voor een ander plan van de gemeente: de opwaardering van de Oudeweg. Voorzitter Bruno Giebels stelt: ,,We zijn niet tegen de afwaardering van Oostersingelgracht, maar dan moet je wel gelijkertijd de Oudeweg opwaarderen. Het in- en uitgaande verkeer zal bij een versmalling van de Oostersingelgracht immers alleen nog via de Oudeweg mogelijk zijn.’’

Hij wijst erop dat met het verbreden van de gehele Oudeweg naar 2 maal 2 rijstroken al rekening wordt gehouden, sinds de laatste vernieuwing van deze weg. En die verbreding wordt nu noodzakelijk om het verkeer in de Waarderpolder niet te laten vastlopen.

Giebels pleit ervoor dat de gemeente tot een goede en vooral een logische planning komt. Dat de aanpassingen van de Oudeweg jaren op zich lieten wachten, nadat de gemeente de Amsterdamsevaart had afgewaardeerd, zit nog vers in zijn geheugen. ,,Laten we dat dit keer beter doen.’’

Volgens Giebels zou de verbreding van het kruispunt Oudeweg-Nijverheidsweg-Fustweg prioriteit moeten krijgen, omdat het hier nu al ’levensgevaarlijk’ is voor auto’s, fietsers en voetgangers. Er zouden volgens hem op dit kruispunt ook verkeerslichten moeten worden geplaatst.

Lees hier het het volledige artikel https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/DMF20201110_49067998/vergroening-oostersingelgracht-ja-maar-dan-wel-ook-een-verbreding-van-de-oudeweg-stelt-industriekring-haarlem-maar-niet-met-ons-geld-voor-het-opknappen-van-de-kruising-schipholweg-zeggen-wijkraden-schalkwijk