De Oudeweg is cruciaal voor de bereikbaarheid van de Waarderpolder. Het bestemmingsverkeer komt in de knel door de groei van het doorgaand verkeer richting A9 of het centrum. Met name in de spits staat het vaak muurvast op de Oudeweg. Met de verdere afwaardering van de Amsterdamse Vaart en Oostersingelgracht zal de komende jaren de druk op de Oudeweg alleen maar verder toenemen.

Een goede doorstroming op de hoofdroutes zoals de Oudeweg is noodzakelijk om een goed bereikbare stad te zijn. Behalve de doorstroming en verkeersveiligheid, is hier ook de bereikbaarheid van omliggende bedrijven in het geding.

Jaren geleden is bij de herinrichting rekening gehouden met mogelijkheid voor twee keer twee rijbanen op de gehele Oudeweg. Die noodzaak doet zich nu voor en daarom pleit de Industriekring Haarlem voor het afmaken van de verbreding op de resterende gedeelten, zodat de doorstroming verbetert: 2×2 rijstroken voor de hele Oudeweg = betere doorstroming