De IKH is het volstrekt oneens met het standpunt om de Skaeve Huse/ Domus Plus woningen in de Waarderpolder te bouwen. Het convenant  (2021-2025) met afspraken over de ontwikkeling van de Waarderpolder met de gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap, sluit wonen in de Waarderpolder uit. Ook de huidige bestemmingsplannen sluiten deze mogelijkheid uit. De IKH is van mening dat de gemeente en de wijkraden samenlevingsproblemen als deze dienen op te lossen in gebieden met woonbestemming of anderszins daartoe bedoelde bestemmingen. Dit standpunt hebben we kenbaar gemaakt in een brief aan de raad en in onze contacten met de wethouders en fractievoorzitters.

De IKH zal blijven benadrukken waarom huisvesting in de Waarderpolder juridisch niet inpasbaar en daarmee ook zeer onwenselijk is.