De IKH betreurt het dat de verkeersveiligheid en doorstroming onvoldoende terugkomen in het Mobiliteitsbeleid van de Gemeente Haarlem. Noodzakelijke maatregelen worden vertraagd door het laten uitvoeren van nieuwe onderzoeken, terwijl de veiligheid en doorstroming dagelijks in het geding zijn. De IKH herhaalt daarom hier haar pleidooi voor 2×2 rijbanen op de Oudeweg en de Waarderweg

Kruispunt Oudeweg – Nijverheidsweg
De IKH constateert dat er geen maatregelen worden voorzien op het kruispunt Oudeweg-Fusteg-Nijverheidsweg, terwijl de verkeersveiligheid en de doorstroming in het geding zijn. De reeds uitgevoerde gemeentelijke verkeersonderzoeken bevestigen dat de aanleg van een verkeersregelinstallatie met extra opstelstroken de enige juiste oplossing is om de veiligheid op het kruispunt te verbeteren. Het laten uitvoeren van nieuwe onderzoeken vertraagt noodzakelijke maatregelen, terwijl de veiligheid en doorstroming dagelijks in het geding zijn.

Doorstroming noodzakelijk
Een goede doorstroming op de hoofdroutes is noodzakelijk om een goed bereikbare stad te zijn. Met de verdere afwaardering van de Amsterdamse Vaart en Oostersingelgracht zal de komende jaren de druk op de Oudeweg alleen maar verder toenemen. Behalve de doorstroming en verkeersveiligheid, is hier ook de bereikbaarheid van de bedrijven in het geding. Ook is er dagelijkse filevorming in de spits op de Waarderweg. De IKH herhaalt daarom hier haar pleidooi voor 2×2 rijbanen op de Oudeweg en de Waarderweg zoals ook in de Structuurvisie Openbare Ruimte van de Gemeente Haarlem vermeld. Dit levert een betere bereikbaarheid op voor bedrijven in de Waarderpolder en is inmiddels tevens noodzakelijk als rondweg om de milieuzonering centrumgebied.

Zienwijze IKH
In april 2021 heeft de IKH haar zienswijze gegeven op het Mobiliteitsbeleid van de Gemeente Haarlem. Klik hier voor de zienswijze van de IKH. De Haarlemse gemeenteraad heeft op 23 september 2021 het nieuwe Mobiliteitsbeleid vastgesteld. Echter, de IKH constateert dat noodzakelijke maatregelen vertraagd worden terwijl de veiligheid en doorstroming dagelijks in het geding zijn.

Kruispunt Oudeweg-Fustweg-Nijverheidsweg