Verschillende bedrijven in de Waarderpolder parkeren (langdurig) bedrijfsvoertuigen in parkeerhavens op de openbare weg. Het betreft onder andere vrachtwagens, trailers, verkoop-, reparatie- en verhuurvoertuigen. Parkmanagement ontvangt daarover klachten en meldingen van andere bedrijven. Om overlast voor andere bedrijven te verminderen, wordt hier nu strenger op gehandhaafd.

Ook Parkmanagement Waarderpolder ziet de toename in het aantal bedrijven die bedrijfsvoertuigen op de openbare weg stallen. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (art. 5:2) van gemeente Haarlem mogen garage-, herstel- en autoverhuurbedrijven niet meer dan twee (reparatie-)voertuigen op de openbare weg parkeren. Deze regel geldt niet alleen voor auto gerelateerde bedrijven, maar ook voor elk ander bedrijf op het bedrijventerrein. Het stallen van vrachtwagens of verhuur voertuigen in de openbare ruimte, omdat bedrijven niet over een eigen terrein beschikken, is een doorn in het oog van andere ondernemers en leidt tot oneerlijke concurrentie.

Het stallen van bedrijfsvoertuigen leidt ook tot parkeerdruk in het gebied. Daardoor zijn andere bedrijven niet meer goed bereikbaar voor klanten, leveranciers en andere bezoekers. Door de parkeerdruk wordt er foutief geparkeerd, ontstaan onoverzichtelijke verkeerssituaties. Dit beïnvloedt de veiligheid van voetgangers, rolstoelgebruikers en andere weggebruikers.

Strengere aanpak

Eerder dit jaar is er hierover gecommuniceerd door Stichting Parkmanagement Waarderpolder naar de ondernemers in de nieuwsbrief en op de website. Ook hebben verschillende (auto-)bedrijven een brief ontvangen. In het beheer en veiligheidsoverleg heeft parkmanagement met de afdeling handhaving van de gemeente Haarlem een lijst opgesteld met bedrijfsnamen en straatnamen waar dit probleem zich voor doet. Parkmanagement heeft de gemeente Haarlem verzocht hier strenger op te handhaven.

Lees meer op www.waarderpolder.nl