Zorg dat de Waarderpolder hét werkterrein blijft voor bedrijven – waar bedrijven kunnen produceren, groeien en de wereld veroveren. Deze bedrijvigheid, dit ondernemerschap, geeft onze stad een dynamiek die Haarlem zo speciaal maakt. Daarmee blijven we een complete stad. Een stad waar je op de fiets naar je werk kunt. Een stad bovendien waar nog volop productiebanen te vinden zijn.

Er is woningnood en we begrijpen de wens van ondernemers om hun terrein te exploiteren, maar woningen staan niet in het bestemmingsplan voor de Waarderpolder. Dit is een bedrijventerrein, waar inwoners en ondernemers elkaar snel in de weg zitten, denk aan bijvoorbeeld geluidsoverlast bij het laden of lossen en stankoverlast.

Bovendien zou woningbouw in de Waarderpolder ook het vertrek van bedrijven uit Haarlem betekenen en dat willen we niet. Het economisch belang voor de stad is doorslaggevend op ons bedrijventerrein, wat is vastgelegd in een convenant tussen de IKH (belangenbehartiger van de bedrijven in de Waarderpolder) en de gemeente Haarlem. Doordat de Waarderpolder als bedrijventerrein is aangemerkt, blijven onze woonwijken bewoonbaar en zorgt het bedrijventerrein voor werkgelegenheid voor Haarlemmers.

Dus zorg dat bedrijven bedrijven kunnen blijven. Haarlem, koester je economische functie. Bouwen in de Oostpoort is prima, maar met woningbouw in de rest van de Waarderpolder jaagt bedrijven weg. Kijk voor meer argumenten op https://waarderpoldergeenwoonpolder.nl/