Het laatste nieuws

Gebiedsontwikkeling Oostpoort

IKH staat positief tegenover het realiseren van een nieuwe stadsentree rond station Haarlem Spaarnwoude, genaamd de Oostpoort. De IKH heeft de afgelopen maanden meegedacht over de visievorming van het plangebied in de zgn. cockpit-groep van de Alliantie Oostpoort. Op woensdag 26 juni is deze visie gepresenteerd aan de betrokken organisaties. Zie de visie op de website van de gemeente: https://www.haarlem.nl/oostpoort/ De IKH blijft alert ten aanzien van het plangebied en de planvorming, zodat dit geen belemmering vormt voor de bedrijven (IKH-leden).

Archieven