Bruno Giebels, voorzitter van de IKH, zet zich al sinds 2006 in voor de belangen van de ondernemers in de Waarderpolder. Dat doet hij met zijn rol in het bestuur van de Industriekring Haarlem (IKH), de belangenbehartiger van de bedrijven op het business park. Hij maakte de ontwikkelingen in de Waarderpolder vanaf de eerste rij mee. Ook toen in 2012 de eerste BIZ Waarderpolder periode startte.

De oprichting van de BIZ Waarderpolder maakte het mogelijk om samen te werken aan belangrijke thema’s zoals veiligheid.
Een zeer positieve ontwikkeling, vindt Bruno Giebels: “Met de oprichting van de BIZ Waarderpolder vond een absolute verandering plaats in termen van veiligheid én uitstraling van het bedrijventerrein. De Waarderpolder was voor de komst van de BIZ en collectieve beveiliging gewoon niet veilig. Je moest hier ’s avonds echt niet zijn. Dat is inmiddels gelukkig anders.”

Met de BIZ Waarderpolder investeren ondernemers samen in een bedrijventerrein van hoge kwaliteit.
 “De BIZ Waarderpolder is eigenlijk een resultaat van een enorm goede samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Deze samenwerking was al goed, maar met de komst van de BIZ in 2012 ontstond ook financieel een stabiele situatie. Ondernemers investeren gezamenlijk in de kwaliteit van het gebied. Dat merk je aan veel verschillende aspecten, niet alleen de veiligheid.”

“De aandacht die er nu bijvoorbeeld geschonken kan worden aan de uitstraling, de kwaliteit van de wegen, trottoirs en parkeerhavens. Ook hebben de ondernemers nu een loket voor al hun vragen. Daar draag je aan bij via de BIZ Waarderpolder. En met succes: met deze gezamenlijke aanpak is het goed ondernemen in de Waarderpolder en hebben we landelijk prijzen gewonnen.”

Een veilig bedrijventerrein lijkt voor veel ondernemers vanzelfsprekend, merkt Giebels op
“Met veiligheid werkt het zo: je vindt het vanzelfsprekend wanneer het er is. Met andere woorden, je merkt er niets van als het goed gaat. Maar als het misgaat, zie je pas het belang van een goed georganiseerd en beveiligd bedrijventerrein.”

Elke vijf jaar mogen de ondernemers in de Waarderpolder opnieuw stemmen of zij de BIZ Waarderpolder willen verlengen. Wanneer de meerderheid JA stemt, kan de Waarderpolder weer vijf jaar door met de collectieve beveiliging en de samenwerking op kwaliteit en uitstraling. “Daarom raad ik alle ondernemers aan om te gaan stemmen. Vanuit de IKH raden we uiteraard aan om vóór de BIZ Waarderpolder te stemmen, zodat de veiligheid en uitstraling van hoge kwaliteit blijven.”