UITNODIGING AAN ALLE ONDERNEMERS IN DE WAARDERPOLDER

Om de Waarderpolder te ontwikkelen tot een modern, duurzaam en ‘smart’ bedrijventerrein zijn de afspraken tussen de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven (de Industriekring Haarlem) vastgelegd in het ‘Convenant Waarderpolder Samen Doen’. Dankzij deze innige samenwerking tussen de gemeente en de IKH is het de afgelopen jaren gelukt om innovaties op het gebied van collectieve voorzieningen in de Waarderpolder van de grond te krijgen. Zo is de Waarderpolder één van de grootste Bedrijven Investeringszone (BIZ) van Nederland en heeft de Waarderpolder diverse prijzen in de wacht gesleept waaronder die van beste bedrijventerrein van Nederland. 

De looptijd van het huidige Convenant loopt af en er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw Convenant dat zal ingaan op 1 januari 2021. In het convenant worden o.a. afspraken vastgelegd over woningbouw in de Waarderpolder, circulaire economie, bereikbaarheid, veiligheid en onderhoud. De afspraken zijn doorlopende gespreksonderwerpen tussen de IKH de gemeente en dat levert resultaten op. Zonder die afspraken waren bijvoorbeeld de Schoterbrug en de fietsbrug over de Industriehaven er niet gekomen en zou er geen Parkmanagementorganisatie geweest.

We horen graag uw mening
We willen voor het opstellen van het nieuwe convenant graag uw mening als ondernemer in de Waarderpolder horen. We nodigen alle ondernemers in de Waarderpolder uit om mee te denken, zowel IKH-leden als niet-leden. 

We nodigen u van harte uit voor een online bijeenkomst op dinsdag 22 september a.s. om 16:00 uur, waarin we met elkaar in gesprek gaan over het nieuwe convenant. Op woensdag 23 september a.s. kunt u op afspraak uw input leveren.

Aanmelden
Voor de online bijeenkomst en het spreekuur, kunt u zich aanmelden door een email sturen naar info@industriekringhaarlem.nl

Graag tot 22 september of 23 september a.s.! 

Bruno Giebels,
Voorzitter Industriekring Haarlem (IKH)