Samen werken aan resultaat

Het bestuur van de IKH bestaat uit ondernemers in de Waarderpolder. Zij zetten zich vrijwillig in voor de belangen van de leden. Het bestuur wordt tevens geadviseerd door een vertegenwoordiger van VNO-NCW West, zodat ook de nodige landelijke dossierkennis is gewaarborgd. Het bestuur komt elke eerste woensdag van de maand bijeen voor een werkvergadering, waarbij actiepunten worden afgewerkt en de actualiteiten binnen de Waarderpolder worden besproken.

De IKH, opgericht in 1974 als belangenvereniging voor industriële bedrijven, is inmiddels actief voor alle ondernemingen in de Waarderpolder. Dit bruisende bedrijventerrein herbergt ruim 1.100 ondernemingen met circa 14.000 werknemers. Dat maakt ons tot een serieus te nemen gesprekspartner voor de gemeente, de provincie en allerlei andere partijen. De basis voor de samenwerking tussen de betrokken stakeholders is vastgelegd in het Convenant Waarderpolder. De IKH is ook een veelgevraagde partij voor diverse besturen en overlegorganen. En met resultaat: De Waarderpolder blijft exclusief voor bedrijven (dus geen woningen) en door bijvoorbeeld het opzetten van een publiek-private samenwerking met de gemeente Haarlem is er nu de Stichting Parkmanagement. Zo zijn er nog tal van actuele projecten waar wij ons sterk voor maken.

 

Bestuur IKH per 21 september 2021

Bruno Giebels – voorzitter
Roald de Graaf, PAND makelaars – penningmeester
Ella Blommaert-Zander, Ruud Zander Schoonmaakbedrijf – secretaris
Robert Bloemers, Imbema
Eric Boonstra, Iron Mountain
Mikkel Levelt, Simon Levelt 

Het bestuur wordt ondersteund door de verenigingsmanager en adviseurs:

Rosalie Smit, Industriekring Haarlem – verenigingsmanager
Kees Goedknegt, Parkmanagement Waarderpolder – adviseur
Robert Tieman, VNO-NCW West – adviseur

LINKS