Alpha Security voert ook de komende vijf jaar de mobiele surveillance van de Collectieve Beveiliging Waarderpolder (CBW) uit. Nadat ondernemers in het najaar 2021 opnieuw positief stemden over de voortzetting van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder, werd middels een tenderprocedure met enkele geselecteerde regionale beveiligingsbedrijven bekeken welk bedrijf de komende vijf jaar de verantwoordelijkheid voor de CBW krijgt. Alpha Security bleek opnieuw de beste match met de wensen van de ondernemers.

De CBW wordt mogelijk gemaakt middels de BIZ Waarderpolder. Van september t/m november 2021 stemden ondernemers op het business park over de voortzetting van de BIZ Waarderpolder, en daarmee ook over de voortzetting van de CBW. Een overgrote meerderheid van de stemmen (94%) was vóór het verlengen van de BIZ Waarderpolder. De uitvoering van het BIZ plan wordt opgepakt via de Stichting BIZ Waarderpolder. Deze stichting wordt bestuurd door ondernemers. Parkmanagement Waarderpolder maakt de afspraken over de collectieve beveiliging. Elke vijf jaar, na de BIZ draagvlakmeting, wordt opnieuw middels een tenderprocedure de partij geselecteerd die verantwoordelijk wordt voor de taken van de collectieve beveiliging. Parkmanagement Waarderpolder stelt daarvoor een Programma van Eisen op. Afgelopen twintig jaar werd de Collectieve Beveiliging Waarderpolder uitgevoerd door Alpha Security. Na gesprekken met een aantal lokale beveiligingspartijen en de offerteronde, werd Alpha Security opnieuw als meest geschikte partij verkozen. Daarmee wordt de samenwerking opnieuw vijf jaar vastgelegd.

Wat doet de Collectieve Beveiliging Waarderpolder?

De surveillanten van de Collectieve Beveiliging Waarderpolder rijden buiten kantooruren, ’s nachts en in het weekend rond op het business park. Tijdens de surveillance let de surveillant op opvallend gedrag, zoals stilstaande auto’s met draaiende motor maar zonder de verlichting aan, groepjes die rond een bedrijfspand hangen of mensen die sneller beginnen te lopen wanneer ze de surveillancewagen zien. Het heeft een grote preventieve werking op criminaliteit. Daarnaast volgen de surveillanten van de CBW proactief (alarm-)meldingen op. Binnen drie minuten is de surveillant ter plaatse bij een alarm.De Collectieve Beveiliging Waarderpolder blijkt een succesvolle aanpak: op basis van de landelijke politiecijfers van o.a. inbraak, is de Waarderpolder al jaren één van de veiligste bedrijventerreinen in Nederland! Een van de voorwaarden was dat de surveillance wordt uitgevoerd met volledig elektrische voertuigen. Alpha Security heeft hier gehoor aan gegeven en voert de surveillance nu uit met zero emissie surveillancevoertuigen.

Gratis aanmelden voor alarmopvolging
Wist je dat je jouw bedrijfsalarm gratis kunt doorschakelen naar de Alarmopvolging Waarderpolder? Bij alarm is de surveillant dan binnen drie minuten bij jouw bedrijf om poolshoogte te nemen. Gratis aanmelden voor de Alarmopvolging Waarderpolder kan via deze link.