De gemeente Haarlem is voornemens om vanaf 1 juni 2025 de huidige milieuzone in een zero-emissiezone te veranderen. Dit zou betekenen dat vanaf dat moment zakelijke bestel- en vrachtwagens alleen nog zonder uitstoot van vervuilende stoffen in deze zone mogen rijden. In de praktijk betekent dit dat deze voertuigen op elektriciteit of waterstof moeten rijden.

Op 22 mei kwamen 65 ondernemers naar de bijeenkomst zero-emissiezone om zich te laten informeren over de consequenties daarvan voor hun onderneming. De bijeenkomst bij Reshift was georganiseerd door Industriekring Haarlem (IKH) maar toegankelijk voor alle ondernemers uit de Waarderpolder. 

De opening werd verzorgd door wethouder Bas van Leeuwen gevolgd door presentaties van de gemeente en VNO-NCW over lokale regelgeving en hoe het in andere steden is geregeld. Veel ondernemers zien de ontwikkeling met zorg tegemoet en er ontstond een interessante discussie over hoe je kan ‘omdenken’. 

Het werd al snel duidelijk dat er behoefte is aan een vervolg, het thema zal de komende periode een ‘hot item’ blijven. IKH en Parkmanagement Waarderpolder pakken de handschoen op en blijven de ondernemers informeren via bijeenkomsten en publicaties. Maar ook de gemeente Haarlem reikt de ondernemers een helpende hand toe. De gemeente zal een logistiek makelaar aantrekken, waarbij advies op maat gegeven kan worden. Zodra daar meer informatie over bekend is, zal dit gedeeld worden met de leden.

Na afloop van de bijeenkomst werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen VNO-NCW West en IKH om beter van elkaars netwerk gebruik te maken.